Endodoncja - nowoczesne leczenie i wypełnianie kanałów zębów
Leczenie kanałowe (endodontyczne) polega na usunięciu z systemu kanałów korzeniowych chorej miazgi, następnie na dezynfekcji kanałów oraz na koniec szczelnym wypełnieniu wszystkich kanałów. Jest to bardzo ważne, żeby nie dochodziło w pustych przestrzeniach do namnażania się bakterii. Z uwagi na bardzo różnorodną anatomię kanałów, ich małą średnicę, zakrzywienie oraz występujące boczne odgałęzienia, leczenie jest utrudnione i bardzo czasochłonne.
Stosujemy najnowsze standardy leczenia endodontycznego polegające na: ręcznym i mechanicznym opracowywaniu kanałów korzeniowych, przy użyciu mikrosilnika endodontycznego, endometru oporowego Rypex 5, wypełnianiu kanałów korzeniowych gutaperką na ciepło.Wypełnienie kanałów zębowych gutaperką na ciepło jest metodą pozwalającą obecnie na najbardziej szczelne wypełnienie kanałów zębowych. Leczenie endodontyczne w naszej przychodni jest monitorowane przy pomocy R T G z odczytem cyfrowym.

Endometr Raypex 5
Jednym z podstawowych warunków sukcesu w leczeniu kanałowym (endodontycznym) jest określenie rzeczywistej długości kanałów korzeniowych. Endometr Raypex5 jest nowoczesnym elektronicznym aparatem najnowszej generacji sterowanym mikroprocesorem, służącym do precyzyjnego lokalizowania wierzchołków korzeni zębowych podczas leczenia kanałowego, niezależnie od stanu kanału korzeniowego (suchy, mokry, wypełniony krwią lub ropą). Jest pierwszym i jedynym lokalizatorem wierzchołka korzenia pokazującym przesuwanie narzędzia endodontycznego "na żywo" wzdłuż całego kanału korzeniowego. Endometr Raypex5 umożliwia szybkie wykonywanie dokładniejszych pomiarów.
Wykonanie: Planfirm.pl